گام‌های کوچک حکومت به‌سمت خواسته‌های جامعه معلولان ایران همراه با تحقیر و تهدیدهای سازمان بهزیستی کشور
در گزارش هفتگی حقوق معلولان از تهدیدهای مقام‌های سازمان بهزیستی در دیدار با معلولان بخوانید تا تکرار یک ماده در لایحه بودجه که همچنان مشخص نیست پول کافی برای معلولان در آن لحاظ شده باشد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.