نمایش خانگی: پیش‌درآمد یک بن‌بست در سینمای ایران
امیر عطا جولایی - تولیدات سینمایی، یا یکی بعد از دیگری از چرخه‌ تولید حذف می‌شوند و یا سر از شبکه‌ی خانگی درمی‌آورند. پیامدهای هدایت تولیدات سینمای ایران به سمت شبکه خانگی را بررسی می‌کنیم.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.