ایده‌ی نقطه‌ی ثقل و فرآیندوارگی جنبش ژن ژیان ئازادی
چگونه قیام ژینا توانست اصلی‌ترین تعارض زبان سیستم و غیرسیستم را شکل بدهد؟

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.