بمب و ویلچر
ساعد سپیدار در این مقاله به بررسی نسبت جنگ و معلولیت می‌پردازد و با نگاه به برخی از آمارهای موجود تلاش می‌کند تا تأثیر گسترده‌ی جنگ بر پدیده‌ی معلولیت را نشان دهد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.