به کام پیمانکاران: دور باطل مرمت برج آزادی
رضوان خدایاری -این نماد فرهنگ شهری به مرمت نیاز دارد. یک دهه است که برج آزادی ترک برداشته، نمای برج رو به تخریب است و رطوبت نیز به برج نفوذ کرده. مسئولان اما صرفاً منافع پیمانکاران را در نظر دارند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.