سئول: کره شمالی ارتش خود را در مرز تقویت کرده است
تنش‌های مرزی دو کره رو به تشدید است. کره شمالی هشدار داد که از حق حاکمیت خود از جمله با پرتاب ماهواره ادامه خواهد داد. نیروهای این کشور در حال بازگرداندن برخی از پست‌های نگهبانی تخریب‌شده در مرز با کره جنوبی هستند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.