اعدام مصنوعی سامان یاسین: «طناب را کج بگذار موقع افتادن گردنش درجا بشکند»
اعدام مصنوعی سامان یاسین (صیدی): «هر لحظه منتظر بودم زیر پام خالی بشه و بعد از اتمام نصایح مامور مسن‌ درباره «محسنات توبه قبل از اعدام» به گفته خودش و به لطف کج بستن طناب گردنم بشکنه و تمام!»

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.