تنوره‌ی دیو و غمخواری برای کاریزهای بی‌آب
امیرعطا جولایی - «تنوره‌ی دیو» ساخته کیانوش عیاری به احتمال قوی از نخستین نمونه‌هایی است که هشدار اتفاقی مستند را در دل یک فیلم داستانی می‌دهد. شوربختی در این است که این هشدار مثل همیشه به گوش کسی هم نمی‌رسد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.