گزارش آژانس: ایران به اندازه سه بمب اتمی ذخیره اورانیوم ۶۰ درصدی در اختیار دارد
این ميزان در صورت افزایش غلظت آن تا ۹۰ درصد، طبق استانداردهای آژانس بیش از سه برابر اورانیوم لازم برای تولید یک بمب هسته‌ای است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )