دادگاهی در هلند رای به پرداخت غرامت به پنج ایرانی قربانی حملات شیمیایی عراق داد
پنج ایرانی قربانی بمباران شیمیایی عراق علیه دو شرکت هلندی اقامه دعوی کرده بودند، اما دادگاه این کشور تنها یک شرکت که از حضور در دادگاه سر باز زده بود را به پرداخت غرامت محکوم کرد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )