محاکات شر در مناقشات منطقه: از سوریه تا ناگورنو قره‌باغ
احسان سعیدی ــ درس اصلی مناقشه ناگورنو قره‌باغ برای مردم خاورمیانه، فرایند محاکات شر خودکامگان است: قدرت‌های بزرگ و کوچک منطقه در شیوه‌های سرکوب مردم، در سیاست‌های جابه‌جایی جمعیت، در تکنیک‌های نفوذ ژئوپلیتیکی و مدیریت سرزمینی‌ از روی دست همدیگر کپی می‌کنند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.