وزیر کشور بریتانیا: تبعیض ضدهمجنس‌گرایی از شرایط پناهندگی نیست
وزیر کشور بریتانیا می‌گوید ترس از تبعیض به خاطر همجنس‌گرا بودن یا زن بودن نباید فرد را شرایط برخورداری از حمایت بین‌المللی برای پناهندگی بکند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.