مردم چه چیزهایی را نمی‌خواهند بدانند و چرا
برانگیختن احساساتِ درونی به بهانه‌ی کمک به تحقق عظمتِ ملت می‌تواند چشمِ مهاجمان و حامیانِ خاموشِ آنها را به روی خشونت و ویرانی ببندد. برخی حتی ممکن است وسوسه شوند که جنایت‌های جنگی را جنایت‌های غیرعمدی بشمارند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.