آتش و ریزگرد: چگونه ویرانی هورالعظیم زیستن در خوزستان را تهدید می‌کند؟
مصطفی رضیئی ــ وقتی دود آتش‌ این هفته تالاب هورالعظیم به اهواز، سوسنگرد و شوش رسید و نفس مردمان را تنگ‌تر کرد، دوباره زنگ خطر برای آسیب‌های ناشی از ویرانی بزرگ‌ترین تالاب خاورمیانه به صدا درآمد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.