«قطع همکاری» دانشگاه شریف با مسعود نیلی، از امضاکنندگان «بیانیه هشدارآمیز پنج اقتصاددان»
در ادامه موج اخراج، تعلیق و بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه‌ها، مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف، «قطع همکاری دانشگاه شریف» با خود را تایید کرد

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )