متهم شدن متهم اول حملە بە شاهچراغ بە دو بار اعدام
به گفتە خیرگزاری میزان، متهم ردیف اول "حملە مرداد ماه" بە حرم شاهچراغ شیراز، توسط دادگاه انقلاب شیراز بە دو بار اعدام محکوم شدە است. همچنین متهمان ردیف‌های دوم و سوم هر کدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدەاند.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.