سیامک نمازی: زندانیان دیگر را از یاد نبرید
سیامک نمازی یکی از زندانیان آزاد شده از ایران در بیانیه‌ای مفصل از آمریکا خواسته از فرصت پیش رو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای توافق بر سر سازو کاری بین‌المللی استفاده کند که تبعات گروگان‌گیری را برای دولت‌هایی مثل ایران سنگین و هزینه‌بر کند. سیامک نمازی در بیانیه خود نوشته است خوشحالی وصف‌ناپذیری که با آزادی از اوین دارد با احساس گناهی دردناک و عمیق همراه است چرا که افراد...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.