سگ حیوانی اهلی است
جویا آروین − حیوانِ اهلی باید با انسان زندگی کند. حیوانِ اهلی باید سرپرست داشته باشد. این نکته‌ای است که ایدئولوژیِ سگ‌ستیز نمی‌پذیرد. و درست از همین‌جاست که سگ به مسئله تبدیل می‌شود.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.