گزارش جنجالی‌ از جزئیات ساخت «روستای تزاری پوتین»
مسیر ترانزیتی کریدور شمال-جنوب همچنان در صدر خبرهای مرتبط با ایران در رسانه‌های روس است، اما فضای رسانه‌ای در روسیه همچنان متأثر از جنگ و افزایش روزافزون سرکوب در داخل کشور است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.