بحران آب: پیامد قراردادهای نامتوازن برای توسعه پایدار منطقه
محمود صدری، علیرضا قندریز – بررسی پیشینه مسئله آب میان ایران و افغانستان

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.