تأکید آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس بر مقابله با اقدام‌های «پرخاش‌جویانۀ» جمهوری اسلامی در منطقه
واشینگتن و متحدانش تأکید کردند با هر اقدامی از سوی جمهوری اسلامی که مسیرهای کشتی‌رانی، تجارت جهانی و یا تأسیسات نفتی کشورهای عضو شورای همکاری را به خطر بیاندازد، مقابله خواهند کرد.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.