اوپک نگران بازار نفت است و ایران هم جایگاهش را به کلی از دست داده
آخرین جلسه وزیران نفت و انرژی عضو کشورهای عمده تولید کننده نفت، اوپک در جالی برگزارشد که عدم رشد اقتصادی کشورهای عمده مصرف کننده، باعث بروز نگرانی در بین کشورهای تولید کننده نفت شده است. در هفته‌های گذشته نشانه‌های بروز رکود اقتصادی در آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا مشاهده شد و اگر دامنه رکود اقتصادی به چین و آمریکا و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرایت کند، بازار نفت با...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.