اتحادیه اروپا می‌خواهد قوانین پناهندگی را دشوارتر کند
اتحادیه اروپا قصد دارد روند پناهنده‌پذیری در قلمروی خود را یکسان کند. این اتحادیه می‌خواهد تصمیم‌گیری در مرزهای خارجی خود در مورد پذیرش پناهجویان را ممکن سازد. مدافعان حقوق بشر مخالف این اصلاحات‌اند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.