ضعف‌ها و شکست‌های چپ؛ تجربه‌های جهانی و ایرانی
ف. دشتی – این مقاله مجموعه‌ای از ضعف‌ها و خطاها را در تاریخ چپ به ویژه در دوره‌ی اخیر را برمی‌شمرد و بر لزوم بازنگری راه طی شده با هدف تعمیق مبارزه برای سوسیالیسم دموکراتیک تأکید می‌کند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.