سه سرباز اسرائیلی به ضرب گلوله یک پلیس مصر در منطقه مرزی کشته شدند
سه سرباز اسرائیلی به ضرب گلوله یک پلیس مصری در منطقه مرزی بین دو کشور کشته شده‌اند. این پلیس مصری هم در تبادل آتش با نیروهای اسرائیلی کشته شده است. هم مصر و هم اسرائیل موضوع را به عملیات مقابله با قاچاق مواد مخدر مرتبط دانسته‌اند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.