راز طبیعت‌بیجان‌های سزان
حمید فرازنده - موتیف‌های سزان، هم شامل حس جاری بودن زندگی‌اند، و هم شامل حس پایداری و ماندگاری. بین‌ این دو حالتی آشتی‌جویانه وجود ندارد و با این همه در حالت تعادل‌اند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.