«یاسر» – قتل حکومتی یاسر بهادرزهی به روایت گلرخ آزاد
یاسر معلولیت ذهنی داشت. در جمعه خونین خاش کشته شد بی‌آنکه در اعتراضات نقشی داشته باشد. می‌توان تصور کرد که او راه گم کرده یا دستپاچه شده و در هر حال هیچگونه قدرت دفاعی نداشته است. روایت حاضر بر تخیل استوار است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.