زنان: همیاری برای کاستن از بار مشکلات
سمانه – گزارشی کوتاه درباره نقش زنان در تشکیل صندوق‌های همیاری در گروه‌های خویشاوندی و آشنایان.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.