کومار یعنی جمهوری! – قتل حکومتی کومار درافتاده به روایت روژان کلهر
می‌ترسد پسرش سردش شود. نمی‌خواهد تن پسرش، چشم‌های همیشه مهربانش، لبان متبسمش و گونه‌هایش که دلش لک زده برای بوسیدن‌شان، یخ بزند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.