«سرمایه‌داری نئولیبرال عقب‌مانده» جمهوری اسلامی چگونه ادامه حیات می‌دهد؟
یاسمین میظر، پژوهشگر اقتصاد سیاسی دانشگاه آکسفورد و سردبیر نشریه کریتیک درباره نظام اقتصادی جمهوری اسلامی و ادامه حیات آن در شرایط بحرانی توضیح می‌دهد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.