پلمب صدها واحد صنفی به اتهام «بی‌حجابی، رقص و روزه‌خواری» از آمل تا
دادگستری مازندران از پلمب یک مجتمع تفریحی‌-گردشگری در آمل به اتهام «رقص بانوان بدون حجاب در یک مراسم تولد» خبر داد، و دادستان بندر امام خوزستان نیز گفت که برای یک کشتی تفریحی و افرادی که در آن...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )