«آیا شما را به بازی گرفته‌اند؟» چرا زندگی شما ممکن است بخشی از بازی یک نفر دیگر باشد؟
آیا شما را به بازی گرفته‌اند؟ این سؤالی است که آدریان هان در کتاب جدیدش درباره «بازی گونه‌سازی» (گیمیفیکیشن) در زندگی مدرن مطرح می‌کند. به نظر تام چتفیلد نظام برد و پاداشی که دربازی‌ها حاکم است نیروی محرکه دنیای امروز ما است.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.