کارتون روز: آزادی برای ایران
کارتون این هفته از احمد فلاح کارتونیست عراقی ساکن نروژ است. او نام این کار را «آزادی برای ایران» گذاشته است. منبع: cartoonmovement.com

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.