تاریخ ناتمام شکنجه و دادخواهی – گفت‌وگو با اشرف میرهاشمی
اشرف میرهاشمی که در زمان شاه همراه با دو خواهر زیر سن قانونی خود بازداشت شده بود، ضمن روایت شکنجه‌هایی که بر او رفته است، با اشاره به او ظاهر شدن دوباره پرویز ثابتی در انظار عمومی، می‌گوید، مبارزه علیه شکنجه هیچ‌گاه نباید به زمان دیگری موکول شود.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.