علفزار، روایتی از تجاوز و دادخواهی
نگاهی به فیلم علفزار، تصویری از فرهنگ تجاوز و قربانی‌نکوه و زن‌ستیز در ایران.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.