آیا‌ «معاهده دریاهای آزاد» بر حفاظت از تنوع زیستی تأثیر چشم‌گیری خواهد داشت؟
نسیم روشنایی - معاهده‌ دریاهای آزاد پس از بیست سال به امضا رسید. آیا این معاهده تا سال ۲۰۳۰ از تنوع زیستی ۳۰ درصد اقیانوس‌ها و دریاهای آزاد حفاظت خواهد کرد؟

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.