جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» و آینده‌ی دین در ایران
جویا آروین – جنبش صرفاً با حکومتِ دینی یا دینِ حکومتی سرِ ستیز ندارد؛ فراتر می‌رود و تقدسِ دینی را از بن و پایه نشانه می‌گیرد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.