نفی حجاب و "نامه بانوان"؛ تجربه‌ای کماکان ملموس
برداشتن حجاب برای زنان تجربه تاریخی دردناکی است. یکی از این تجارب را در "نامه بانوان" به سردبیری شهناز رشدیه می‌بینیم؛ نخستین نشریه‌ای که یک قرن پیش از "کشف حجاب" نوشت. اسد سیف، پژوهشگر، نگاهی دارد به این تجربه تاریخی.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.