منشور مهسا از زبان دادخواه برانداز؛ گفتگو با حامد اسماعیلیون
حامد اسماعیلیون یکی از چهرەهای شاخص مخالف جمهوری اسلامی در جریان خیزش "زن زندگی آزادی" است. او همچنین یکی از امضاکنندگان منشور موسوم بە "مهسا" است که در گفتگوی اختصاصی با دویچه وله فارسی به تشریح این منشور پرداخته است.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )