روز جهانی سرطان: یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که مورچه‌ها می‌توانند سلول سرطانی را بو بکشند.
یک مطالعه جدید نشان داده است که مورچه‌ها به لطف شاخک‌های بسیار حساسشان می‌توانند سرطان را در ادرار موش‌های آزمایشگاهی تشخیص دهند. اما مورچه‌های تنها حیواناتی نیستند که می‌توانند در تشخیص سرطان کمک کنند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.