جعفر پناهی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد
براساس حکم اعاده دادرسی جعفر پناهی می‌بایست ۱۰۶ روز پیش به قید وثیقه آزاد می‌شد. او پس از دو روز اعتصاب غذای خشک برای احقاق حق خود سرانجام از زندان آزاد شد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.