چرا خیزش زنان ایران سرایت‌ناپذیر است؟
مردم در کشورهای عرب بیشتر درگیر زیست روزمره خودشان هستند تا آنچه در ایران در حال وقوع است، و این در حالی است که حجاب در این کشور‌ها مسئله است و موضوعیت دارد. اگر هم غرب خودش را قاطی ماجرا کند، با انتقاد مواجه خواهد شد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.