آیا احتمال تعقیب بین‌المللی رادان به خاطر کارهای فرمانده پیشین وجود دارد؟
فرامرز داوردر حالی که هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی موارد نقض حقوق‌بشر و جنایات کیفری احتمالی توسط جمهوری اسلامی ایران در سرکوب...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۴ )