گزارش رخدادها − حمله امنیتی‌ها به معترضان در کرمانشاه، دعوت به قیام علیه اعدام
در کرمانشاه نیروی سرکوب به شهروندان یورش برد. چند تن مجروح شدند و چند تن بازداشت. در تهران با دادن شعار از پشت پنجره به اعدام محسن شکاری اعتراض شد. گروه‌های دانشجویی و محله‌محور مردم را به قیام علیه اعدام فرا خواندند. کارگران پیمانی نفت از فراخوان حمایت کردند.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.