اعدامی برای بیت رهبری
اعدام محسن شکاری نمایش اقتدار برای ارعاب بود. اما در پس این ارعاب، هراسی نهفته است: هراس از فروپاشیدگی اقتدار حاکم.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.