کنگره پرو، رئیس جمهوری را عزل کرد
این نخستین بار نیست که پارلمان و ریاست جمهوری پرو درگیر یک کشمکش سیاسی می‌شوند. با عزل پدرو کاستیلیو ، معلم و فعال سندیکایی چپ‌گرا انتظار می‌رود که روند سرمایه‌گذاری در دومین تولید کننده مس جهان شتاب بگیرد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.