شامگاه ۱۶ آذر؛ اعتراض در تهران و شهرهای دیگر، ادامه سرکوب در شهرهای
در سومین روز از فراخوان‌های سراسری مربوط به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های چهاردهم تا شانزدهم آذر ۱۴۰۱، دانشگاه‌ها و همچنین برخی خیابان‌های شهرهای ایران در روز چهارشنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۱، صحنه تجمع مردم معترض...

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )