پای شرکت‌های امنیتی خصوصی به حراست دانشگاه شریف باز شد
مقامات حکومتی جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات دانشجویی نیرو کم دارند به همین دلیل «مزدورهای رسمی» استخدام می‌کنند. رئیس دانشگاه شریف از تأمین نیروی حراست دانشگاه توسط یک شرکت امنیتی خصوصی خبر داد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.