گزارش رخدادها − خشمی که به صورت رقص و شادی جلوه‌گر شد
"تیم ملی" کشورت ببازد و تو ابراز شادی کنی! سال‌ها درباره‌ این شب رقص و شادمانی در ایران بحث خواهد شد. ماجرای این شب به کتاب‌های تاریخ و جامعه‌شناسی راه خواهد یافت.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.