سخنگوی دولت جمهوری اسلامی خبرنگاران و همکاران رسانه‌های خارج از کشور را «تروریست» خواند
حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر با «تروریست» خواندن رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، خبرنگاران این رسانه‌ها را تهدید کرد.

← برای متن کامل، اینجا کلیک‌کنید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.